Subsidie

Er was tot en met 2019 een landelijke subsidie beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken.

Het totale subsidiebudget is echter in oktober 2018 bereikt waardoor er geen subsidie meer wordt verstrekt. Het indienen van de aanvraag is ook niet meer mogelijk. Mocht er weer subsidie beschikbaar komen dan houden wij dat in de gaten, zie tevens www.rvo.nl.

In onze regio is ook geen sprake meer van provinciale subsidies (zoals Overijssel tot 31 december 2016). In provincie Fryslan is zijn combinatie met zonne-energie nog wel provinicale subsidiemogelijkheden. Mochten er nieuwe subsidies beschikbaar komen dan zullen wij u dat op deze pagina laten weten.

Houd ook http://www.asbestvanhetdak.nl/ in de gaten.

Vanaf 22 juni is er in de gemeente Steenwijkerland weer een subsidie beschikbaar voor bedrijven die na het saneren van asbest zonnepanelen terug laten plaatsen. De hoogte van de subsidie bedraagt € 0,10 per Watt-piek van de te kopen en de te installeren zonnepanelen tot een maximum van € 10.000,00.

zie ook: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-132590.html