Asbest verwijderen

Sinds 1 juli 1993 is het asbestverbod van kracht. Bedrijven mogen vanaf dan geen asbest meer gebruiken, verkopen, importeren, toepassen of bewerken. Tot 1994 is asbest in legio aan toepassingen verwerkt. De meest bekende, en zeker door het verbod dat in 2024 van kracht is, zijn de asbesthoudende golfplaten. Echter naast golfplaten is asbest verwerkt in vloerbedekkingen, zeil, pakkingen, isolatiematerialen, schoorsteenpijpen, brandwerende wanden, kachels, geisers, water- en rioolleidingen, enz. enz.

Verbod op asbestdaken

Per 2024 is het verbod op asbestdaken van kracht. In 2024 is het exact 30 jaar geleden dat het verbod op het gebruik en toepassen van asbesthoudende (bouw)materialen van toepassing is. De jongste asbesthoudende daken zijn dan ook 30 jaar in gebruik. Door weersinvloeden, (zon, regen en wind) beginnen de platen de verweren waardoor asbestvezels vrij kunnen komen. Vrijkomende vezels kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid.
De overheid heeft daarom het verbod op asbestdaken in het leven geroepen. Vanaf 1 januari 2024 is het voor iedereen verboden om nog een asbesthoudend dak in zijn bezit te hebben. Dit geldt dus niet voor bijvoorbeeld boeidelen, gevels en goten. Eveneens geldt het verbod niet voor inpandige asbesthoudende bouwmaterialen zoals dakbeschot, isolatiemateriaal, plafondbeplating, board e.d.

Indien u na 2024 nog een asbestdak in uw bezit heeft bent u formeel in overtreding. Bevoegde gezagen (m.n. gemeenten) kunnen hierop handhaven en u sommeren het dak alsnog te laten saneren. Er schuilt echter ook een risico in de gevolgschade na een calamiteit (bijvoorbeeld hagelbuien, storm, brand enz.). Na 2024 bent u niet meer verzekerd omdat u in overtreding bent. De kosten voor het verwijderen van asbest na een calamiteit liggen vele malen hoger dan een reguliere asbestsanering.

Wat kunnen wij voor u betekenen
  • Verzorgen van onafhankelijke asbestinventarisaties (verplichte rapportage voorafgaand aan het verwijderen van asbesthoudende materialen.)
  • (Totaal)sloopwerken incl. asbest- en/of bodemsaneringen;
  •  Opruimen van brandschades;
  • Verwijderen van asbest op/in de bodem;
  • Dakvervangingen en –renovaties na asbestsanering;
  • Verwijderen van asbest op/in gebouwen en objecten;
  • Begeleiden van subsidietrajecten;