Asbest verwijderen

Sinds 1 juli 1993 is het asbestverbod van kracht. Bedrijven mogen vanaf dan geen asbest meer gebruiken, verkopen, importeren, toepassen of bewerken. Tot 1994 is asbest in legio aan toepassingen verwerkt. De meest bekende zijn de asbesthoudende golfplaten. Echter naast golfplaten is asbest verwerkt in vloerbedekkingen, zeil, pakkingen, isolatiematerialen, schoorsteenpijpen, brandwerende wanden, kachels, geisers, water- en rioolleidingen, enz. enz.

Wat kunnen wij voor u betekenen
  • Verzorgen van onafhankelijke asbestinventarisaties (verplichte rapportage voorafgaand aan het verwijderen van asbesthoudende materialen.)
  • (Totaal)sloopwerken incl. asbest- en/of bodemsaneringen;
  •  Opruimen van brandschades;
  • Verwijderen van asbest op/in de bodem;
  • Dakvervangingen en –renovaties na asbestsanering;
  • Verwijderen van asbest op/in gebouwen en objecten;
  • Begeleiden van subsidietrajecten;