Welkom bij Serpentijn B.V.

14 december 2016 is Serpentijn B.V. opgericht en handelt onder de naam Serpentijn Asbestsanering.

De naam serpentijn is gebaseerd op het mineraal serpentijn. Dit is het basismateriaal voor de asbestsoort Chrysotiel. Deze vorm van asbest is verreweg het meeste gebruikt. Dit ‘witte asbest’ is in ca 85% van de toepassingen verwerkt.

Vanaf 2024 gold een verbod op alle asbestdaken, in juni 2019 is deze wetgeving gesneuveld in de 1e kamer. Daarmee is de verplichting komen te vervallen om voor deze deze datum asbesthoudende daken te laten verwijderen/saneren. Het wegvallen van deze wetgeving heeft branchebreed een enorme impact gehad. Hierom hebben wij besloten onze certificering in 2020 niet langer voort te zetten en klussen gezamenlijk met onze collega-bedrijven op te pakken.